Du är här

Om Skatteverket kommer

Om Skatteverket kommer

Book author: 
Utgivningsår: 
2011
Sidor: 
216
ISBN: 
978-91-85653-49-2
Inbunden

Varje år drabbas åtskilliga småföretagare av en skattegranskningar. Ibland och tvingas de också att söka rättvisa i domstol. Men att få rätt mot Skatteverket är inte bara väldigt svårt utan också en komplicerad, tidsödande och dyrbar process. I mitt jobb som förbundssekreterare för Sveriges största småföretagarorganisation träffar jag många förtvivlade företagare som förlorat sina ivsverk, därför att Skatteverket anser att de har skattefuskat. Flera månader eller år senare kan det visa sig att en företagare inte gjort något fel alls. Men då är företaget för länge sedan nedlagt. Denna katastrof drabbar inte bara företagaren utan också de anställda.

Företagarförbundet har insett att företagare behöver redskap för att hävda sina intressen och att detta inte bara är en fråga för det enskilda företaget utan också bör ses som viktigt för rättssäkerheten i landet. Därför har de tagit fram en handledning med förhållandevis lättillgänglig information för företagare.

  I ”Om Skatteverket kommer” beskrivs vilka rättigheter och skyldigheter företagaren har, enligt lag. Läsaren får praktiska råd och tips om det bästa sättet att agera på, om Skatteverket kommer.