Du är här

Bo Knarrström

Bo Knarrström är Sveriges främste slagfältsarkeolog. Han leder slagfältsteamet vid Riksantikvarieämbetet, som är Skandinaviens enda professionella team, och har varit lärare vid Lunds universitet.

År 2003 genomförde slagfältsteamet den första arkeologiska undersökningen av ett svenskt slagfält. Den ägde rum i Landskrona där de svenska och danska arméerna drabbade samman år 1677. Bos dokumentation över arbetet resulterade i boken Slagfältet. I boken ges ingående skildringar av hur ett fältslag på 1600-talet gick till.

Intresset för slagfältsarkeologi ökar ständigt och slagfältsteamets arbete uppmärksammas allt mer i media. Dessutom medverkade Bo i SVT:s programserie Svenska slag. Hans roll i produktionen var rådgivare och han utförde olika experiment som visades i tv-serien. Svenska slag sändes i åtta avsnitt under mars-maj 2007 och finns på dvd.

Slagfältsteamets arbete har även uppmärksammats internationellt. I England har Bo hållit föredrag om sin forskning vid anrika Royal Army Museum i London och Royal Armoury i Leeds. Han har även föredragit och varit sakkunnig vid konferenser i bland annat Belgien, Finland, Italien, Japan, Korea och Ukraina.

I juni 2007 och augusti 2008 genomförde Bo Knarrström arkeologiska undersökningar av slagfältet i Poltava, Ukraina. Det var där den svenska armén led ett förödande nederlag mot den ryska. En händelse som blev vändpunkten för Sverige som stormakt. Resultaten av undersökningarna redovisas i den kommande boken Expedition Poltava, som Bo skriver tillsammans med den ukrainske proffessorn Adrian Mandzy och Kennet Stark som ingår i slagfältsteamet.

Bo Knarrström har tidigare skrivit flera vetenskapliga böcker inom arkeologi, bland annat 
Flint - a Scanian Hardware (2001) och Senpaleolitikum i Skåne (1999).