Du är här

Riber Hansson

Böcker av Riber Hansson

Riber Hansson, signaturen Riber, tecknar idag för Sydsvenskan, efter ett årtionde på vardera Svenska Dagbladet och Dagens Industri. Hans teckningar syns också i Neo och Hundsport, liksom i en rad internationella publikationer. Då och då hamnar teckningarna på galleristernas väggar, och ibland i någon bok. Riber har haft 10 egna utställningar och deltagit i mer än 30 samlingsutställningar. För sina politiska satirteckningar har Riber mottagit ett flertal prestigefyllda internationella utmärkelser och priser.

I boken Enkelriktat samsas Ribers politiska satirteckningar med Johan Hakelius nyskrivna texter. För Bokförlaget Efron & Dotter har Riber tidigare illustrerat Skattmasens manifest