Du är här

Tore Forsberg

Böcker av Tore Forsberg

(1933-2008)

Tore Forsberg föddes i Örnsköldsvik och under tonåren blev han intresserad av Sovjetunionen och vad han själv beskrev som "den kommunistiska galenskapen". Han läste mängder av litteratur inom ämnet och tog 1956 anställning som polisaspirant efter avslutad militärtjänstgöring.

Efter 10 år som ordnings- och sedan kriminalpolis började han arbeta på SÄPO. Där blev han kvar i 32 år tills han gick i pension 1994. De sista 14 åren var Tore chef för SÄPOs kontraspionage som kallades "ryssroteln". Tore var som pensionär en flitigt anlitad föreläsare och skrev även ett antal böcker. För Efron & Dotter skrev han Spioner emellan tillsammans med före detta KGB-översten Boris Grigorjev.